Pierwsza Wyprawa Śladami Benedykta Polaka

...zanim wyruszył w swoją podróż do kraju Tatarów Wilhelm z Rubruk - wysłannik króla Francji,
...przed Niccolo i Maffeo Polo (ojcem i wujek Marco Polo), którzy dopiero kilkanaście lat później wybrali się w pierwszą podróż do Mongolii,
...zanim perski kronikarz - Raszyd Ad Din pojawił się na dworze chanów
...kiedy Marco Polo nie było jeszcze na świecie, prawie ćwierć wieku przed tym jak rozpoczął on swoją sławną podróż do Chin

Polski podróżnik - brat Benedykt znany w obcych źródłach jako Benedictus Polonus, razem z papieskim legatem Giovannim da Pian del Carpine w ciągu ponad dwu i pół letniej pionierskiej podróży (1245 - 1247) pokonując ok. 20 tys. km wytyczył szlak do wnętrza Azji - tajemniczego, zupełnie nie znanego ówcześnie świata. Benedykt Polak i Giovanni Carpine przekazali pierwsze w historii niezwykle ciekawe i wnikliwe opisy tej części kontynentu Azjatyckiego i życia jego mieszkańców. Stały się one inspiracją dla wielu późniejszych, dużo bardziej sławnych podróżników.

Moja podróż z Benedyktem zaczęła się latem 1998, na plaży między Chałupami a Kuźnicą, kiedy odnalazła mnie ta zapomniana historia. Po kilku latach badań i przygotowań, jesienią 2003 r. udało mi się wreszcie poskładać wszystkie sprawy - załatwić zezwolenia, zdobyć trochę pieniędzy i zebrać ekipę, z którą na początku czerwca 2004 ruszyliśmy śladami Benedykta Polaka. Podczas trzy miesięcznej podróży, jako pierwsi po blisko 760 latach dokładnie odtworzyliśmy i przebyliśmy szlak wyznaczony przez Benedykta.  

Niedługo potem okazało się, że był to tylko wstęp do kolejnych poszukiwań i podróży, oraz wielu przedsięwzięć popularyzujących postać Benedykta Polaka w kraju i zagranicą. Znajdziecie tu opowieść o tej fascynacji, trochę historii i geografii, galerię zdjęć z pierwszej wyprawy, oraz, na razie bardzo ogólnikowo, efekty moich badań i obserwacji poczynionych po drodze, a przede wszystkim poznacie Benedykta Polaka.

Pozdrawiam
Robert Szyjanowski