Pierwsza Wyprawa Śladami Benedykta Polaka

Góra Benedykta Polaka

Góra Benedykta Polaka

Trwa realizacja kolejnego przedsięwzięcia. Tym razem chciałbym nadać jednej z gór w Mongolii nazwę "Góra Benedykta Polaka", a także zrealizować własny film dokumentalny "Opowieść jednego szlaku". Sprawa góry trafiła już do odpowiednich władz Mongolskich i z informacji jakie otrzymuję od osób zajmujących się tym projektem w Mongolii istnieje duża szansa, że sprawa potoczy się pomyślnie. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Radosław Sikorski.

Nie ma nienazwanych gór tam gdzie są ludzie. Nazwy nadawane tysiące lat temu to często jedyne pamiątki po światach, których już dawno nie ma. Dla tego nie chcę zmieniać prawdziwej (tradycyjnej) nazwy żadnej z gór, a tylko nadać jej drugie imię. W tym wypadku góra taka mogłaby mieć dwie oficjalne nazwy: "GÓRA BENEDYKTA POLAKA" i używaną równolegle Mongolską nazwę tradycyjną. Tego rodzaju rozwiązania od dawna stosowane są w kartografii na całym świecie. Zwróciłem się do odpowiednich władz Mongolskich z prośbą o wskazanie góry w Ałtaju Mongolskim lub Hangaju, a więc w górach, przez które przeprawiał się Benedykt. Jeżeli wszystko się powiedzie w czerwcu 2012 r. znów wyruszę w podróż, by kolejny raz pokonać szlak Benedykta Polaka i jego towarzyszy. Po dotarciu do Mongolii uczestnicy wyprawy zdobędą wskazany szczyt górski (w lipcu 2012 r.) i pozostawią na nim puszkę z informacją w kilku językach dotyczącą nadania nazwy i wyprawy, w której uczestniczył Benedykt Polak. Zostanie tam także pozostawiona Książka Wejść.

Jeśli chciałbyś pomóc proszę o kontakt.